Saturday , 20 July 2024
Home RTGS

RTGS

FinGnyan

What is RTGS : RTGS म्हणजे नेमकं काय?

What is RTGS : बँकेचे व्यवहार करता असताना आरटीजीएस हा शब्द आपण अनेकदा ऐकला असेल. आता हे आरटीजीएस म्हणजे काय?