Wednesday , 17 July 2024
Home Edtech Unicorn

Edtech Unicorn

About Byju's
Startups

About Byju’s : Byju’s विषयी थोडेसे…

About Byju's : आकर्षक आणि वैयक्तिकृत डिजिटल शिक्षण प्रणाली विकसित करून विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पद्धतीत Byjus ने क्रांती घडवून आणली आहे.