Wednesday , 29 May 2024
Home cash limit

cash limit

FinGnyanFinNews

Limits on cash Transactions : रोखीच्या व्यवहारावर आता मर्यादा.

आता प्रमाणापेक्षा जास्त रोख रक्कम बाळगणे गुन्हा ठरू शकतो. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस विभागाने काही नियमावली घालून दिली आहे.