Wednesday , 29 May 2024
Home What is Fiscal Deficit

What is Fiscal Deficit

What is Fiscal Deficit. Finntalk
FinGnyan

What is Fiscal Deficit? : वित्तीय तूट म्हणजे काय?

वित्तीय तूट म्हणजे काय हा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. त्याविषयी काहीतरी महत्वाचे असे वाचायला मिळावे म्हणून हा लेख प्रपंच.