Thursday , 18 July 2024
Home What is Fintech

What is Fintech

FinGnyan

What is Fintech ? : नव्या युगातला परवलीचा शब्द फिनटेक

What is Fintech? : फिनटेक म्हणजे काय? आजकाल अनेक माध्यमात हा शब्द वाचायला मिळतो.Fintech हा “(Finance) आर्थिक” आणि “(Technology) तंत्रज्ञान” ह्या दोन गोष्टींचे...