Tuesday , 28 May 2024
Home Vehicle Insurance

Vehicle Insurance

FinGnyanInvestment

Vehicle Insurance : व्हेईकल इन्शुरन्स इतका महत्वाचा का असतो..?

मोटार विम्यासंदर्भातील एक सर्वात मोठा गैरसमज हा आहे की असा विमा फक्त वाहनांसाठीच आर्थिक कव्हरेज देतो.. ह्याबाबतीत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे आवश्यक आहे.