Friday , 14 June 2024
Home Mergers and Acquisitions

Mergers and Acquisitions

FinGnyan

Merger of Businesses : व्यवसायांचे विलीनीकरण म्हणजे एक प्रकारचे लग्नच.

अमुक तमुक ने कंपनी टेकओव्हर केली किंवा विकत घेतली तसेच अमुक कंपनी तमुक कंपनीमध्ये मर्ज झाली. या दोघांमध्ये नेमका काय फरक आहे? ह्या...