Saturday , 25 May 2024
Home Indian Economy

Indian Economy

Indias Vision 2035 : भारत सरकारचे व्हिजन 2035
FinGnyan

Indias Vision 2035 : भारत सरकारचे व्हिजन 2035

Indias Vision 2035 : भारत सरकारचे व्हिजन 2035 - विकासाला पूरक अशी संकल्पना व्हिजन 2035 ही भारतासाठीची एक दीर्घकालीन विकास योजना आहे.

Indian Economy : भारतातली पारंपरिक उत्पादने आणि अर्थव्यवस्था.
Investment

Indian Economy : भारतातली पारंपरिक उत्पादने आणि अर्थव्यवस्था.

Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्था ही वैविध्यपूर्ण पण तशी गुंतागुंतीची आहे. पारंपारिक उत्पादनांशी जवळून जोडली असलेली अर्थव्यवस्था आहे.

Indian Economy After 1991 : 1991 नंतरची भारतीय अर्थव्यवस्था.
Investment

Indian Economy After 1991 : 1991 नंतरची भारतीय अर्थव्यवस्था.

Indian Economy After 1991 : जेव्हा 1992 मध्ये देशाने आर्थिक उदारीकरण धोरण स्वीकारले त्यानंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल झाले?