Thursday , 25 April 2024
Home House Rent

House Rent

FinGnyanFinNews

House Rent Deposit : आता…किडनी विकून भाड्याने घर घ्यावे का?

House Rent Deposit : अबबब… बंगळूर मध्ये घर भाडे अव्वाच्या सव्वा वाढली आहेत. बेंगळुरूच्या एका पॉश भागात, इंदिरानगरात सध्या भाड्याचे दर (House Rent)...