Saturday , 13 April 2024
Home Financial Analyst

Financial Analyst

FinGnyan

Financial Analyst : फायनान्शिअल अनॅलिस्टचे महत्व.

Financial Analyst : फायनान्शिअल डेटाचे विश्लेषण करून कंपनीच्या गुंतवणूकीच्या निर्णयांना बळकटी देण्याचं काम फायनान्शिअल अनॅलिस्टचं.