Thursday , 30 May 2024
Home Capital Budgeting

Capital Budgeting

Capital Budgeting
FinGnyan

Capital Budgeting : कॅपिटल बजेटिंग म्हणजे काय?

कॅपिटल बजेटिंग म्हणजे भांडवली अंदाजपत्रक, पण यांचे नेमके उद्दिष्ट काय? याचंच विश्लेषण या लेखाद्वारे करण्यात आलं आहे.