Saturday , 13 April 2024

CA

FinGnyan

Chartered Accountant : CA होणे खरंच अवघड असते?

Chartered Accountant : सनदी लेखापाल म्हणजे CA. चार्टर्ड अकाउंटंट हे Taxation (कर आकारणी), Audit (लेखापरीक्षण) आणि Financial Management आर्थिक व्यवस्थापन ह्या गोष्टींचा समावेश...