Saturday , 20 July 2024
Home Bombay Stock Exchange

Bombay Stock Exchange

FinGnyan

Bombay Stock Exchange : बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज.

Bombay Stock Exchange : कॉटन किंग म्हणून ओळखले गेलेले आणि सुरतमध्ये जन्मलेले प्रेमचंद रायचंद ह्यांनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची सुरुवात केली.